Select Page

2x CASE

COMPASS GROUP

SCOPE

För världens nionde i ordningen största privata arbetsgivare, Compass Group, arbetar jag med flera olika varumärken, tjänster och produkter. Här presenterar jag mitt arbete med två varumärken, Amica och The Meal Watch, som riktar sig till skola och vård och omsorg.

TEAM

Emelie Henriksson

KATEGORIER
  • Varumärkesutveckling
  • Grafisk profil
  • Trycksaker
  • Skyltar
  • Mallar

NYTT SKOLKONCEPT

AMICA

Under 2019 lanserades det nya skolkonceptet för Amica Skola. Konceptet är lekfullt och inbjudande och syftar till att väcka barnens nyfikenhet på mat och tillredning. Konceptet används för alla delar av matupplevelsen, från menyer, inredning, personalkläder, skyltar och naturligtvis – maten.

Min uppgift var att ta fram ett material för kommunikation med beslutsfattare, föräldrar och skolan. I arbetet har jag valt och retucherat bilder, bearbetat text  och innehåll, formgivit grafik och innehållsdelar i materialet och gjort grafisk design för broschyren.

Produkten är en A5-broschyr med 20 sidor tryckt på obestuktet papper, vikterna 240 gr för omslag och 150 gr för inlaga.

THE MEAL WATCH

The Meal Watch är ett helt nytt, revolutionerande koncept för måltider anpassade efter äldre och sjukas individuella behov. Konceptet bygger på proteinrika minimål med näringsbestämt innehåll som gör det lätt att undvika undernäring och möjligt att individanpassa gästernas önskemål. För varje tugga räknas.

The Meal Watch har nyligen vunnit finansieringsanslag från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, för att fortsätta utveckla konceptet. GO TMW!

BESTÄLLNING

GRAFISK MANUAL

Det fanns en designidé för varumärket men när arbetet satte igång stod det klart att det inte fanns tydliga riktlinjer och att konceptet inte var tillräckligt utbyggt. Så mitt första uppdrag var att ta fram en grafisk profil och en manual för The Meal Watch. 

MARKNADSMATERIAL

Varumärket är i lanseringsfas och behöver ett lockande marknadsmaterial för att kommunicera med beslutsfattare och vårdgivare i landsting och kommuner. Mitt andra uppdrag var att ta fram en broschyr som på ett lekfullt och inbjudande sätt introducerar konceptet men också väldigt pedagogiskt förklarar hur det fungerar. Broschyren är en tri-fold i A5-format tryckt på bestruket papper i vikten 170 gr.

MALLAR & MENY

För att kunna kommunicera konsekvent med befintliga och potentiella kunder behövdes mallar i olika format. Mitt tredje uppdrag var att ta fram mallar i PPT och Word för varumärkes- och säljpresentationer samt de veckovisa menyer som skickas till kunderna. Jag har även producerat en meny som kan användas av vårdgivarna för inspiration vid beställningar. 

EVENT

I april 2020 kommer är ett stort lanseringsevent för varumärket planerat. Till eventet har jag designat roll-up och kommer även att producera trycksaker, menykort, presentationer etc.  

DOKUMENT

Här kan du titta på ett urval av det material jag har formgivit för The Meal Watch.

Emelie har gjort ett fantastiskt arbete med våra koncept. För The Meal Watch fanns bara en grundidé och när Emelie arbetade fram konceptet uppstod magi! Hon är en väldigt duktig kreatör och tillsammans med ett mycket bra sinne för kundupplevelse och business blir produkten super. Jag uppskattar att Emelie alltid kommer med bra input och frågor som får materialet att lyfta lite extra. Emelie tar ansvar från idé till färdig produkt och jobbar snabbt och effektivt för att leverera i tid.

Jag kan absolut rekommendera Emelie inom grafisk formgivning eller projektledning, hon är en klippa!”

maria nygårds

brand & concept manager, amica & the meal watch