Select Page

CASE

EB TEKNIK

SCOPE

De två grundarna till EB teknik beställde varumärkesdesign, grafisk profil och webbplats. Jag har lett projektet och har arbetat fram företagets nya profil och designat och byggt deras webbplats.

TEAM

Emelie Henriksson

KATEGORIER

  • Varumärkesdesign
  • Webbdesign

ProcessEN

STEG 1

Vi inledde arbetet med ett möte där beställaren berättade om bakgrunden till företaget och vad de behövde för att kunna kommunicera tydligt med sina kunder och även marknadsföra sina tjänster. Vi tittade tillsammans på konkurrenter för att lära känna branschen och målgruppen samt tydliggöra behoven. Efter mötet sammanställde jag en offert som omfattade varumärkesdesign, grafisk profil och webbplatsdesign. I offerten fanns även en wireframe över den nya webbplatsen för att vi skulle vara överens om vilken insats som krävdes från alla parter.

STEG 2

Därefter presenterade jag två olika förslag för logotyp med vidhängande berättelse och förklaring. Beställarna tyckte att båda förslagen var väldigt bra men bestämde sig till slut för koncept 1. Jag hade från början en tydlig bild av hur jag ville visualisera varumärket så jag tog fram en tydlig presentation med ett koncept som kunden var väldigt nöjd med.

STEG 3

Under arbetet hade vi regelbundna avstämningar via e-post och jag kunde ganska snart leverera den färdiga logotypen, märke och grafisk profil samlat i en manual. Företagets bransch är tekniktung och kunderna ofta väldigt insatta varför den mesta textmassan togs fram av kunden, vilket drog ut något på färdigställandet av webbplatsen. Kunden valde att ta egna porträttfoton men jag har efterbearbetat dem för att de skulle harmonisera med resten av webbplatsen.

DOKUMENT

Här kan du titta på alla underlag som presenterats för beställarna. Du kan följa hela processen från offert till färdigproducerad grafisk manual och sedan titta vidare på webbplatsen genom länken lite längre ner.

besök ebteknik.com

Läs mer om EB teknik på den egna webbplatsen.

LITE SIFFROR

TIMMAR PÅ WEBBPLATSEN

DAGAR MED GRAFISKT ARBETE

ANTAL NÖJDA BESTÄLLARE

KOPPAR KAFFE